ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « สิงหาคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
หน้าแรก      �Ҿ�Ԩ����

  �Ҿ�Ԩ����
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 2561
โครงการค่ายพุทธธรรมนำชีวิต
โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561
โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการ 5ส ประจำปี 2561
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 2561
อบต.กุดโบสถ์ ช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากเหตุวาตภัย 2561
วางแผนการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการ
การสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 2561
จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 2561
พิธีมอบอนุบัตรเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องจักรทางการเกษตร
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี และพัสดุ
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสวนสนามเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561
"วันท้องถิ่นไทย" ปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร
 [ 1 ] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 59.7%
พึงพอใจ 18.8%
เฉย ๆ 5.2%
ไม่พึงพอใจ 2.6%
ไม่พึงพอใจมาก 13.6%
รวมโหวต : 22
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.225.38.2 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947