ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « พฤษภาคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
หน้าแรก      �Ҿ�Ԩ����

  �Ҿ�Ԩ����
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี และพัสดุ
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสวนสนามเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561
"วันท้องถิ่นไทย" ปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร
โครงการทัศนศึกษาสานสมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนกับ ศพด.
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุดโบสถ์ ครั้งที่ 13
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 22 ธ.ค. 2560
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลกุดโบสถ์
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2561
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทย ทั้งชาติ ความสมัคคีปรองดอง นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข "มี่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
การซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ฝายชะลอน้ำ "คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน"
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2560
 [ 1 ] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 58.6%
พึงพอใจ 21.8%
เฉย ๆ 6.0%
ไม่พึงพอใจ 3.0%
ไม่พึงพอใจมาก 10.5%
รวมโหวต : 19
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.224.91.58 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947