ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « กุมภาพันธ์ 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
หน้าแรก
   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ  
Vote
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดโบสถ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง
2. อายุ 1.ต่ำกว่า 30 ปี 2.30-39 ปี 3.40-49 ปี 4.50 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา 1.ต่ำกว่าปริญญาตรี 2.ปริญญาตรี 3.สูงกว่าปริญญาตรี 4.อื่น ๆ
4. อาชีพ 1.เกษตรกร 2.บริการ/รับจ้าง 3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเด็น พึงพอใจมาก พึงพอใจ เฉย ๆ ไม่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจมาก
1.การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 5 4 3 2 1
2.มารยาทในการให้บริการประชาชน 5 4 3 2 1
3.ความตั้งใจในการให้บริการและการเอาใจใส่ 5 4 3 2 1
4.ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 5 4 3 2 1
5.ความจัดเจน ถูกต้อง ในการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ 5 4 3 2 1
6.สถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม 5 4 3 2 1
7.สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอ 5 4 3 2 1

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
* หมายเหตุ : ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงด้วย.

 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 59.7%
พึงพอใจ 18.5%
เฉย ๆ 6.7%
ไม่พึงพอใจ 3.4%
ไม่พึงพอใจมาก 11.8%
รวมโหวต : 17
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.146.250.192 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947