หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
รายงานการรับ - งานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2561 (หลังปิดงบ) ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศภาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการรับ - งานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2560 (หลังปิดงบ) ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com