หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
งานควบคุมภายใน อบต.กุดโบสถ์
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
     
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com