หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้หรือไม้ดอก ไม้ประดับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างถนน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ถนนสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกเตาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ร่วมกับ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือเอี่ยมกรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อการอพยพหนีไฟและระงับสารเคมีหกรั่วไหล ภายในสถานประกอบการกิจการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยพนักงาน ลูกจ้างสามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที และเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับหน่วงงานใกล้เคียง ณ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา.. อ่านต่อ
 
 
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงงานจ้าง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดโบสถ์ ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นการประกาศเลิกทาส ทางราชการจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com