หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 17 ม.ค.2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 17 ม.ค.2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางสำนักไม้เหลือง) ลงวันที่ 17 ม.ค.2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านเตาเหล็กท่าช้าง - ไปเทศบาลตำเสิงสาง) ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 (สายทางถนนกลางบ้านทิตใต้ แยกที่ 3) ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 (สายทางโรงเรียนบ้านหนองสนวน วัดหนองสนวน) ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางถนนกลางบ้านเชื่อมถนนหินคลุก) ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายทางหลังวัดกุดโบสถ์ ไปสะพานหนองตลาด) ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (ช่วงคลองลุงงิ้ว) ลงวันที่ 28 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันตก สะพานโป่งแดง) ลงวันที่ 28 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันออก สะพานโปร่งแดง) ลงวันที่ 28 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางโป่งปลวกเชื่อมเขาน้อย) ลงวันที่ 28 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 (สายทางไปฝายบ้านกุดโบสถ์) ลงวันที่ 26 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 (สายทางข้าง อบต.) ลงวันที่ 26 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางขึ้นดงหัวนอนต่อ คสล.) ลงวันที่ 26 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางสระน้ำประปาไปท้ายหมู่บ้าน) ลงวันที่ 26 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 21 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง จำนวน 850 ถุง ลงวันที่ 12 พ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 17,000 ถุง ของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 29 ต.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 99,300 ถุง , ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 29,790 กล่อง ของ โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 29 ต.ค.2561 ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ จำนวน 4 แห่ง ลงวันที่ 10 ก.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด ลงวันที่ 7 ก.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 25,000 ซอง ลงวันที่ 21 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน13,104 ถุง และนมยูเฮชที ชนิกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 5,040 กล่อง ของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 77,376 ถุง และนมยูเฮชที ชนิกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 29,760 กล่อง ของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการของผู้นำชุมชนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจัดหาอุปกรณ์ ลงวันที่ 12 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 (สายทางรอบหมู่บ้าน) ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 (ซอยกลางหมู่บ้าน) ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางขึ้นเขาน้อย) ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางชับม่วง - ไปอำเภอปะคำ) ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1 ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 (สายทางหนองส้มลม - ชับนกกระยาง) ลงวันที่ 4 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายทางกลางหมู่บ้าน) ลงวันที่ 4 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 4 เม.ย.2561 ดาวน์โหลด
     
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com